Johann Gutenberg

Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg som också kallades för Johann Gutenberg föddes vid början av 1400-talet i Mainz i Tyskland. Han dog år 1468 också i Mainz. Gutenberg var en tysk uppfinnare som tog fram en revolutionerande metod för att trycka böcker med lösa typer för varje bokstav. På detta vis kunde han trycka fler böcker snabbare och effektivare.

Gutenberg har blivit särskilt känd för bibeln med 42 rader som fick namnet Gutenbergs Bibel eller Mazarinbibeln. Den trycket han mellan åren 1455 och 1458. Denna bibel hade två delar och inkluderade och unika illuminationer och anfanger. Man har inte funnit någon av Gutenbergs biblar med hans signatur eftersom han inte signerade sina verk.

Bokindustrin hade aldrig varit vad den är utan Gutenberg. Även om vi numera trycker böcker med modern teknik så är det mycket som baseras på Gutenbergs insatser som till exempel hur vissa fonter ser ut.