Oscar Schindler

1993 kom filmen Schindlers List som beskrev Oscar Schindlers liv och insatser under Förintelsen. Då blev Schindler världsberömd för att ha räddat så många judar undan säker död i Polen. Idag är hans fabrik på Lipowagatan 4 i Krakow i Polen ett museum. Det var här som Schindlers emaljeringsföretag Emalia hade sitt huvudkontor.

Oscar Schindler räddade omkring tusen av Emalias judisa medarbetare under slutet av andra världskriget. Han föddes i Österrike-Ungern år 1908 och dog år 1974 i Hildesheim i Västtyskland. Han var en tysk industriman som gjorde stora pengar på att bygga upp sin verksamhet i Polen under andra världskriget.

Schindler samarbetade med nazisterna och var medlem i Nazistpartier från år 1939. I början var hans motiv med fabriken ekonomiska men ganska snart så blev det uppenbart för hans judiska anställda att han var villig att ta ganska stora risker för att rädda liv. Han skyddade sina judiska anställda från deportation såväl som avrättningar i de tyska koncentrationslägrena.

Efter kriget gick det inte så bra för Schindlers affärer. Han fick viss betalning av judiska organisationer för de insatser han gjort under kriget. Men han blev aldrig så rik igen som han var under krigsåren. Vid sin död hedrades Schindler med bagravning i Jerusalem.