Galileo Galilei – Fadern till den moderna vetenskapen

Galileo Galilei föddes den 15:e februari 1952 i Pisa i Italien. Han levde sitt liv i Italien som astronom och anses vara den som grundade observationsastronomin. Dessutom har han fått informella titlar som:

  • Den vetenskapliga metodens fader
  • Den moderna fysikens faser
  • Den moderna vetenskapens fader

Galilei har haft stor betydelse i utvecklingen av naturvetenskaplig forskning. Han hade ett särskilt intresse för gravitation såväl som fart, tröghet och relativitetsprincipen.

Uppfinningar som Galileo Galilei uppfunnit:

Termoskopet och militära kompasser tillskrivs Galileo.

Utöver detta så använde sig Galileo av teleskopet för att observera himlen och dess himlakroppar. Han lade märke till flera viktiga saker som Saturnus ringar, att Venus har olika faser. Han upptäckte också förekomsten av fläckar på solen.

En kontroversiell person

Idag tycker vi ju att allt detta låter spännande och bra men när Galileo levde så var hans arbete mycket kontroversiellt. Tanken att jorden skulle kretsa runt solen gick stick i stäv med vad den tidens astronomer trodde.

Hans helio-centerism kallades för absurd och dum av den Romerska inkvisitionen som menade att den gick emot den heliga skriften, det vill säga den kristna bibeln.

Galileos kroppsdelar försvinner från hans grav

Delar av Galilei finns fortfarande på Basilica di Santa Croce i Florens i Italien. Men vissa delar har skurits bort och sedan försvunnit. Vetenskapshistorikern Giovanni Targioni Tozzetti försvarade sitt gravfridsbrott med att det var svårt att motstå möjligheten att avlägsna kraniet från ett sådant geni.

Olika samlare har under tiderna haft Galileos kroppsdelar men numera är det enda som finns kvar av dessa ett finger som kan ses på Istituto e Museo di Storia della Scienza. Den femte ryggkotan har funnits på Paduas universitet och så sent som 2009 så dök en hand, en tumme och ett finger upp hos en samlare.

Det tycks inte finnas något samtal om att återföra de funna kroppsdelarna till graven.