franz bruckman

Franz Ernst Brückmann

Det finns många som har varit viktiga för utvecklingen av skadedjurssanering. Men när du sträcker dig efter din moderna flugsmälla ska du veta att en av de främsta inom kampen mot flygfän hette Franz Ernst Brückmann. Han anses vara flugfällans fader.

Franz Brückmann föds i Tyskland

Det var år 1697 som lille Franz såg dagens ljus i Tyskland i den lilla byn Marienthal. Det var också landet han sedan verkade i som mineralog och botaniker fram till sin död år 1753. Tyskland är ju ett land som har varit värdland för många stora uppfinnare som till exempel mannen bakom Gutenbergs bibel.

Franz blev godkänd som dåtidens läkare och jobbade inom medicin i Braunschweig. Men vid sidan om detta arbete så var han väldigt intresserad av naturhistoria och då särskilt av mineraler och botanik.

Det var detta intresse som ledde till att han utvecklade den första mekaniska insektsfällan. Denna blev till under början av 1700-talet och kan ses som den prototyp som alla följande flugfällor byggs efter.

Han uppfann också loppfällan

Franz Brückmann tycks ha haft ett stort intresse av att bli av med insekter. Kanske för att han ville skydda de växter han arbetade med som botaniker. Han har också tillskrivits uppfinnandet av den första loppfällan.

Intressant att veta om denna loppfälla var att den inte bara blev populär för att den kunde användas mot blodsugarna. Den var också vacker då den tillverkades från elfenben eller silver. Därmed var det många inom den europeiska aristokratin som bar fällan som en form av utsmyckning på kläderna.

Behovet av att plocka ohyra ur pälsen från vänner tycks alltså ha överlevt evolutionen från apa till människa!